PARTICULIERE ZORG DOOR HEEL NEDERLAND
Voor direct contact bel met 020 - 63 66 837

Nieuws

18.08.2021 Verpleeghuis van de toekomst test innovatieve technologie

De zorgsector komt de komende jaren voor een grote uitdaging te staan: ouderen en zorgbehoevenden blijven voorzien van genoeg en kwalitatief goede zorg. Nederland vergrijst, dus de druk op de zorg wordt alleen maar hoger. Daarom zijn Zorgspectrum en de Utrechtse zorgorganisatie Vecht en IJssel gaan samenwerken aan het “Verpleeghuis van de Toekomst”. Maar wat houdt dat in?

Verpleeghuiszorg met technologie

Beide partijen willen innovatieve oplossingen vinden voor uitdagingen waar de (ouderen)zorg de komende jaren mee te maken krijgt. Ze delen een gezamenlijke visie voor het realiseren van toekomstbestendige zorg voor ouderen en kwetsbaren. De inzet van zorgtechnologie is bij het “Verpleeghuis van de Toekomst” een belangrijk uitgangspunt: er wordt gewerkt aan een vorm van verpleeghuiszorg, waarin technologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten, maar óók aan zorgprofessionals.

Zorgspectrum en zorgorganisatie Vecht en IJssel gaan beide één van hun locaties inzetten en gebruiken om zoveel mogelijk zorgtechnologie te testen en evalueren. Dit doen ze door de locaties opnieuw in te richten en gebruik te maken van een ontwerpstudio. De innovaties richten zich op geluid, licht en visus (ook wel gezichtsvermogen, gezichtsscherpte genoemd) voor het stimuleren van sfeer en beweging bij bewoners. Tevens gaan de partijen slimme sensoren inzetten.

Zorgtechnologie en innovatie zijn van essentieel belang om de (ouderen)zorg voor iedereen beschikbaar én betaalbaar te houden in de toekomst. “Door de juiste mix van technologische en sociale innovatie kunnen we de demografische uitdaging aan”, aldus Tim van de Geijn, programmamanager Innovatie bij Sevagram in de lente-editie van ICT&health.

Persoonsgerichte zorg

Het doel van het project is om sneller en meer kennis te vergaren over welke (technologische) oplossingen werken in de praktijk en welke niet. Zorgmedewerkers krijgen door de ondersteuning van zorgtechnologie meer tijd en ruimte voor persoonsgerichte zorg: ze leren de bewoners beter kennen en kunnen zorg bieden die afgestemd is op individuele wensen, behoeften en voorkeuren.

Auteur: redactie