PARTICULIERE ZORG DOOR HEEL NEDERLAND
Voor direct contact bel met 020 - 63 66 837

Nieuws

20.07.2018 Transparantieregister Zorg publiceert jaarcijfers en constateert stijging van meldingen

Het Transparantieregister Zorg; een stichting die in 2012 is opgericht door organisaties van zorgverleners, industrie en zorginstellingen om patiënten meer inzicht te geven in de financiële relaties die zijn of haar zorgverlener heeft met bedrijven. Uit jaarcijfers van het Transparantieregister Zorg blijkt dat artsen voornamelijk geld van de farmaceutische industrie ontvangen als honorarium voor lezingen en dergelijke.

Waar wordt het geld aan besteed?

Maar liefst 63% van de betaalde arbeid voor farmaceutische bedrijven door individuele zorgverleners valt in de categorie “dienstverlening” volgens het Register. Op plek twee, met 35%, staat de categorie “vergoeding gastvrijheid”. Hiermee doelt het Register op betalingen aan medische specialisten om actief deel te nemen aan nascholingen. Daarnaast blijkt er ruim 130 duizend euro uitgegeven te zijn aan drukkosten voor de proefschriften van promovendi.

Echter, artsen hebben geen hogere inkomens gekregen door de samenwerking met de industrie. Sterker nog, ten opzichte van 2016 daalde de gemiddelde inkomsten voor individuele zorgverleners in 2017 van 2281 euro naar 2239 euro.

Betalingen die hoger zijn dan 500 euro per jaar worden in het Register gerapporteerd door zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven. Ook het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkt mee aan het Register.

Stijging van aantal meldingen

Uit de jaarcijfers blijkt dat er in 2017 maar liefst 71,5 miljoen euro werd gemeld. Dat is een kwart meer dan in 2016. Hiervan ging 8,7 miljoen euro naar individuele zorgverleners. De overige 62,8 miljoen euro ging naar samenwerkingsverbanden van zorgverleners en patiëntenorganisaties en zorginstellingen. De toename van het totaal aan gemelde betalingen wijdt het Register mede aan de deelname van leveranciers van medische hulpmiddelen; “Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgverleners, universiteiten, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties samenwerken met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen”, zo meldt de website van het Register.